Този сайт се финансира по Програма за овластяване на гражданското общество към Фонд “Вътрешна сигурност” на Генерална дирекция “Миграция и вътрешни работи” на Европейската комисия.
Съдържанието на това видео представлява само възгледите на автора и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.