Намери друг начин

52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на крайно съдържание онлайн, според национално представително проучване, част от националната кампания „Намери друг начин“, която има за цел да насърчи критичното мислене и гражданската активност сред младите хора.
Около 30% от тях са попаднали на такова съдържание по случайност, показва проучването.
В рамките на кампанията, в периода септември–октомври 2019 г. бяха проведени и пет фокус-групи с по 10 младежи на възраст 14-18 г. (8-12 клас) и 3 фокус-групи с учители на ученици в тази възраст, в Пловдив, Враца, Кюстендил, София-град, както и с членове на Младежки панел към Националния център за безопасен интернет.

Чрез серия от видеа и креативно съдържание в социалните медии, поднесено по ангажиращ за младата аудитория начин, както и чрез практически обучения с учители, кампанията цели да развие необходимите умения на младите хора за оценка на информация и разпознаване на крайно съдържание онлайн, а също и социалните им умения и емоционална интелигентност, така че да общуват по-ефективно и пълноценно помежду си въпреки различията си и да дискутират градивно и аргументирано.

Научи повече
Този уебсайт се финансира от Фонд “Вътрешна сигурност – Полиция на Европейския съюз“.
Съдържанието на този уебсайт представлява само възгледите на автора и е тяхна отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.